?

Log in

No account? Create an account
Aan alle traditionele heksen en pagans: - Nederlanders... [entries|archive|friends|userinfo]
Nederlanders

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aan alle traditionele heksen en pagans: [Feb. 9th, 2006|07:25 pm]
Nederlanders
nederlanders
[buxen_wyrd]
Ik heb dit boek en gewild gelezen u kerels over het vertellen: Aan alle traditionele heksen en pagans: Ik kwam enkel dit te weten, en ik weet of u niet kennen de kerels het nog, maar de Tweede Uitgave van het boek van Robin Artisson's de "Het Beheksen Manier van de Holle Heuvel" nu beschikbaar is! En het is beter dan ooit! Gelieve te controleren deze verbindingen: De bijgewerkte Plaats van de Voorproef: http://www.robinartisson.com/preview1.html

De bijgewerkte Online pagina van de Opslag:
http://www.cafepress.com/owlblink
Directe verbinding met de bijgewerkte Boekhandel met tweede uitgavenboeken, veel goedkoper dan de eerste uitgave
http://www.cafepress.com/owlblink/1182150 Directe verbinding waar u de nieuwe Tweede Uitgave kunt zien behandelen - daar vier om nu te kiezen van!
http://www.cafepress.com/owlblink.46719196
De nieuwe vierde dekking is ontzagwekkend. Het boek is professioneel uitgegeven, uitgebreid met nieuw materiaal en pogingen en riten, en vele verduidelijkingen van het materiaal is toegevoegd. Maar dat niet allen. Volgens de voorproefplaats, iedereen wie de tweede uitgave koopt zal mogen een speciaal derde boek zijn dat door Robin Artisson getiteld het "wordt geschreven Broederschap van de Geiten" - een handboek voor het vormen van een hoofdstuk van de Maatschappij van traditionele pagans die Robin en zijn vriend Seth, de "Maatschappij van Buxen." beginnen Het is een ritueel boek voor de geheime initiatie van die maatschappij, en andere riten en dergelijke. Ontzagwekkend!

Ik ben droevig als ik als een publireportage klink, maar dit boek betekent enkel zo veel aan me.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: jeffrey_at_afi
2006-09-23 06:19 am (UTC)

JEFFREY IN TINSELTOWN

Hallo,

Ik ben Jeffrey Elmont en studeer vanaf eind augustus in Hollywood en volg
daar een Masters of Arts regieopleiding aan de American Film Institute de
komende twee jaar. Ik ga leskrijgen van de grote in deze industriie

Mijn ervaringen ga ik bijhouden en als je meer wilt weten ga dan naar
mijn dagboek: http://jeffrey-at-afi.livejournal.com/

Ik heb nu ook een column bij de wereldomroep.

JEFFREY IN TINSELTOWN
http://surinaams.caribiana.nl/columns/Jeffrey_Elmont/

Ik hoop snel wat van je te horen,

Groetjes,

Jeffrey
(Reply) (Thread)