?

Log in

No account? Create an account
Heey - Nederlanders... [entries|archive|friends|userinfo]
Nederlanders

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Heey [Jan. 10th, 2006|06:14 pm]
Nederlanders

nederlanders

[x__annika]
[mood |working]
[music |Changes ~ David Bowie]

Heey ^__^ Ik ben Annika uit Vlaardingen (Zuid-Hollandd). Vind het wel stoer dat er een community is voor alleen Nederlanders.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: jeffrey_at_afi
2006-09-23 05:58 am (UTC)

JEFFREY IN TINSELTOWN

Hallo Annika,

Ik ben Jeffrey Elmont en studeer nu in Hollywood.
Als je meer wil weten ga dan naar mijn dagboek.

http://jeffrey-at-afi.livejournal.com/

Ik heb nu ook een column bij de wereldomroep.

JEFFREY IN TINSELTOWN
http://surinaams.caribiana.nl/columns/Jeffrey_Elmont/

Groetjes,

Jeffrey
(Reply) (Thread)