?

Log in

No account? Create an account
Nederlanders... [entries|archive|friends|userinfo]
Nederlanders

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Jul. 29th, 2004|08:24 pm]
Nederlanders
wannabeangelina
hallo allemaaaaaaaaaaaaaaaal

ben nieuw hier...uit rotterdam om precies te zijn :)
link7 comments|post comment

(no subject) [Jul. 25th, 2004|11:58 am]
Nederlanders
xbabygurl
Ik ben sam Ik leef in Amerika, maar ik ben oorspronkelijk van suriname. Ik kom levend volgend jaar in nederland
link1 comment|post comment

Nee, geen wiet! [Jul. 13th, 2004|09:37 pm]
Nederlanders
kizzy_online
[mood |bouncybouncy]

Ik ga binnekort naar Amerika
en wil iets leuks meenemen voor
de mensen waar ik bij ga logeren.
Iemand een ideetje?
Iets typisch Hollands?!
link5 comments|post comment

WERELDRANGLIJST FIFA [Jul. 9th, 2004|07:42 pm]
Nederlanders

pegadasnalua
holland is #5 op de wereldranglijst FIFA!!! hahaha beter als portugal (#12). voor ons staan tsjechië (4), spanje (3), frankrijk(2) en brazilië op 1. Te gek! NL heeft de 5e plek nu helemaal voor zichzelf, want turkije is gezakt naar 10 en argentinië zakte terug naar een 11e plaats.
linkpost comment

ik wil geslacht met paarden [Jul. 8th, 2004|12:29 am]
Nederlanders

forestelven
het Nederlands is een ontzagwekkende taal! het Nederlands is mijn favoriete taal ik wil naar Nederland gaan en geslacht met sexy Nederlandse dames hebben
link4 comments|post comment

alowah! [Jul. 5th, 2004|07:56 pm]
Nederlanders

pegadasnalua
[mood |crazycrazy]

Yow mensjuhs goed om eindelijk es wat nederlands tegen te komen joh! Nouw ik zal mezelf ff voorstelle ik ben talitha ennuh.... ben nieuw heiro... uhmz dat was ut voorlopig laturz!
link2 comments|post comment

Hallo [Jul. 3rd, 2004|09:45 pm]
Nederlanders

forestelven
[mood |happyhappy]

Hallo, ken ik zeer Nederlands weinig, maar ik ben zeer geinteresseerd in de Nederlandse taal. Het Nederlands is één van mijn favoriete talen.
link4 comments|post comment

Beetje dodo hiero? [Jul. 1st, 2004|01:50 am]
Nederlanders
uhwhat
Nou mensen geen leuke verhaaltjes hiero te vertellen?? (en oh ik ben niet nieuw ik was blackshoes. heb alleen een andere ljnick)

Wat zal ik eens hiero neer pleuren. Oja
Nee.

zinloos post.

kus
linkpost comment

test [Jun. 14th, 2004|06:39 pm]
Nederlanders
yannn
[mood |happyhappy]

test, success with ur journal!
linkpost comment

Valentijn [Feb. 18th, 2004|07:05 pm]
Nederlanders

nuby
[mood |lovedloved]
[music |Hebben jullie nog een kaart of kado met valentijn gehad? Ik]

Hebben jullie nog een kaart of kado met valentijn gehad? Ik heb van mijn mannetje een knuffel gehad, :D Lief! Ik heb hem een beertje gegeven die I LOVE YOU zegt als je op zn buikje drukt, en een kaart.

<3<3
link10 comments|post comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]