?

Log in

Dutch Fanfics - Nederlanders... [entries|archive|friends|userinfo]
Nederlanders

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dutch Fanfics [Feb. 13th, 2008|10:27 am]
Nederlanders

nederlanders

[jacteest]
Ik neem de vrijheid om reclame te maken voor een site die al een jaartje bestaat, maar helaas op sterven na dood is. Nederlanders zijn meestal goed in andere talen (klein landje, nietwaar?), maar ik wil een laatste poging wagen om de site waar Nederlandstalige fanfictie gepost kan worden te maken tot wat het hoort te zijn; een levendige community waar verhalen gepost worden en waar men kan discussiëren over de kunst van het schrijven met een fandom als inspiratie.
Zegt het voort!
                                                          </a></font></b></a>dutchfanfics

Ik verontschuldig me bij voorbaat als ik mijn boekje te buiten ben gegaan door dit hier te posten. 
Delete the entry if so.
linkReply